Genel

Resmi Gazete’de Bugün 29 Mayıs Çarşamba

Resmi Gazete'de Bugün 29 Mayıs Çarşamba

Resmi Gazete 29 Mayıs Çarşamba Kararları

YÖNETMELİKLER
–– 4046 Sayılı Kanun (*29*)ında Danışmanlık Hizmetleri İhalelerinde Uygulanacak Esas ve Usullere İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Özelleştirme Fonu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği
–– Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Hukuk Müşavirliği Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
–– Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Teşkilat ve Vazife Yönetmeliği
–– Özelleştirme Uygulamalarında Değer Tespiti ve İhale Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Toplum Yararına Programların Yürütülmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
TEBLİĞLER
–– 2022 Yılı Nisan Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi
–– 2022 Yılı Nisan Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi
–– 2022 Yılı Nisan Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H1) Listesi
–– Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi
İLÂN BÖLÜMÜ
a – Yargı İlânları
b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c – Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Yorum ekle