Genel

Resmi Gazete’de Bugün: 26 Mayıs 2024 Tarihli Kararlar ve Yönetmelikler

Resmi Gazete'de Bugün: 26 Mayıs 2024 Tarihli Kararlar ve Yönetmelikler

Yürütme ve İdare Kısmı
Yönetmelikler(*26*)

Balıkesir Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Imtihan Yönetmeliği
Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Öğretim ve Imtihan Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Erciyes Üniversitesi Betül-Ziya Eren Genom ve Kök Hücre Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
İzmir Bakırçay Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Imtihan Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Maltepe Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Marmara Üniversitesi Halit Refiğ Sinema ve Kültür Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Uşak Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Imtihan Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Tebliğ(*26*)

Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2024/5)

İlân Kısmı(*26*)

Yargı İlânları
Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
Çeşitli İlânlar

T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Resmi Gazete’de bugün piyasaya çıkan tüm kararlar ve yönetmeliklerin detaylarına Resmi Gazete’nin resmi internet sayfası üstünden ulaşabilirsiniz.

Yorum ekle