Resmi Gazete’de Bugün 20 Haziran Perşembe

0

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİK(*20*)

–– Piri Reis Üniversitesi Devamlı Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği(*20*)

İLÂN BÖLÜMÜ
a – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b – Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri(*20*)

Leave A Reply

Your email address will not be published.