Toplumun değişik katmanlarında yer edinen pek fazlaca kişinin üyesi olduğu söylenen Masonluk, hakkında en fazlaca dört gözle beklenen konulardan biri. “Masonlar kimdir? Masonluk neye hizmet eder?” İşte bu gizemli dünyanın kapılarını aralayan bilgiler.

Masonluk nedir?

Masonluk, kökenleri 16. yüzyılın sonlarına ve 17. yüzyılın başlarına dayanan, özgür duvar işçilerinin oluşturduğu ve “kardeşlik” üstüne kurulu bir kurumdur. Fransızcadan Türkçeye geçen “mason” sözcüğü, İngilizce “freemason”dan türetilmiş olup “özgür duvar işçisi” anlamına gelir. Masonluk, üyelerinin ortak ruhsal ve doğaüstü inançlarıyla tanınır; bu inançların başlangıcında “Yüce Varlık”a olan inanç gelir ve bu varlık “Evrenin Ulu Mimarı” olarak adlandırılır.

1717 senesinde Londra’da dört locanın bir araya gelmesiyle kurulan Londra Büyük Locası, çağdaş Masonluğun başlangıcı kabul edilir. Masonlar, akılcılık, bilimsellik ve insanlık gelişimine katkı elde eden bir kültür ve düşün üst yapı kurumu olarak kendilerini tanımlarlar. Dünya genelinde ortalama 5 milyon üyesi bulunan Masonlar, ülkelerine gore değişik yapılanmalara sahiptirler ve çoğu zaman evrensel amaç ve idealler çevresinde birleşirler.

Masonluk, insanlık ülküsü ve evrensel kardeşlik şeklinde değerleri ön planda meblağ. Masonlar içinde sevgi, saygı, hoşgörü, hak eşitliği ve bilimsel gelişme gerekliliği üstünde durulur. Masonik felsefe, ferdin gelişimi ve evrimi üstüne odaklanır ve üyelerinin daha iyi bir insan olmasını amaçlar. Bu süreç, masonların birbirlerine karşı kardeşlik ve bağlılık duygularını güçlendirmeye yönelik ritüeller ve öğretilerle desteklenir.

Masonluk, kökenlerini Orta Çağ zanaat örgütlerine dayandırır ve ilk olarak duvarcılık mesleğiyle ilişkilendirilmiştir. Operatif masonluk olarak malum bu dönem, mesleki sırların korunduğu ve belirli bir aşama sistemine dayanan loncaların oluşumunu ihtiva eder. Modern masonluk ise daha fazlaca felsefi ve insanlık ideallerine odaklanmıştır.

Masonlar içinde kullanılan semboller ve ritüeller, şövalye geleneğinden etkilenmiştir. Şövalye Masonluğu adında olan ritler, şövalyelik terimini Masonik öğretilere entegre eder ve bu bağlamda çalışmalarını sürdürürler.

Kaynak: Haber Merkezi