Kira geliri vergisi, Türkiye’de gayrimenkul sahiplerinin kira gelirlerinden ödediği vergidir. Gayrimenkul sahipleri, elde ettikleri kira geliri üstünden belirli bir vergi oranı ödemekle yükümlüdürler. Peki, kira geliri vergisi nasıl hesaplanır ve kimler vergi öder?

1. Beyanname Verme Zorunluluğu

Kira geliri vergisi bildiri verme zorunluluğuna bağlı olarak hesaplanır. Türkiye’de senelik kira geliri belirli bir sınırın üstünde olan kişiler, Gelir İdaresi Başkanlığı’na senelik olarak bildiri vermek zorundadırlar. Beyanname verme sınırı her yıl güncellenir ve 2024 yılı için bu sınır 33.000 TL olarak belirlenmiştir.

2. Vergi Oranları ve Gelir Dilimleri

Kira geliri vergisi, gelir dilimlerine bakılırsa değişik oranlarda uygulanır. Gelir dilimleri arttıkça uygulanan vergi oranı da artar. Mesela, 2024 yılı için kira geliri vergi oranları şu şekildedir:

  • 70.000 TL’ye kadar %15
  • 70.000 TL ile 150.000 TL arası %20
  • 150.000 TL ile 370.000 TL arası %27
  • 370.000 TL ile 1.900.000 TL arası %35
  • 1.900.000 TL üstü %40

3. Hesaplama Şekilleri

Kira geliri vergisi hesaplanırken çoğu zaman iki yöntem kullanılır:

Götürü Gider Yöntemi: Senelik kira geliri üstünden belirli bir kural dışı miktarı çıkarıldıktan sonrasında kalan tutarın %15’i vergi olarak ödenir. Bu yöntemde ek olarak damga vergisi de hesaplanarak ödeme yapılır.

Gerçek Gider Yöntemi: Bu yöntemde ise gayrimenkulün kira geliri elde etmek için meydana getirilen tüm harcamaları (emlak vergisi, sigorta, bakım-onarım giderleri vb.) düşürdükten sonrasında elde edilmiş net kira geliri üstünden vergi hesaplanır.

4. Vergi Ödeme Süreci

Kira geliri vergisi ödemeleri senelik olarak iki eşit taksitte yapılır. Vergi mükellefleri, Mart ve Temmuz aylarında olmak suretiyle yılda iki kez vergi ödemesi yapmakla yükümlüdürler. Vergi ödemeleri, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın belirlediği vergi daireleri yada elektronik vergi ödeme sistemleri vasıtasıyla gerçekleştirilir.

5. Beyanname Verme Süreci

Kira geliri elde edenlerin senelik olarak Kira Gelir Beyannamesi verme zorunluluğu vardır. Beyanname, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın resmi web sitesi üstünden yada ilgili vergi dairelerinde doldurulur ve elektronik olarak imzalanır.

6. Cezai İşlemler

Kira geliri beyan edilmemesi yada tamamlanmamış beyan edilmesi durumunda cezai işlem uygulanabilir. Gelir İdaresi Başkanlığı, bu durumda gelirin %5’i kadar ceza kesmektedir. Ayrıca, gecikme faizi de uygulanabilir.

Kira geliri vergisi, gayrimenkul sahipleri için mühim bir mali yükümlülüktür. Vergi mevzuatına uygun olarak bildiri verilmesi ve vergi ödemelerinin zamanında yapılması, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi açısından ehemmiyet arz etmektedir.

Kaynak: Haber Merkezi