Genel

Haftanın Cuma Hutbesi: Kurban İbadeti ve Önemi

Haftanın Cuma Hutbesi: Kurban İbadeti ve Önemi

Kurban: Rabbimize ve Kardeşlerimize Yakınlaşmanın Vesilesi

Muhterem Müslümanlar!

Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şu şekilde buyuruyor: “Biz her ümmete kurban kesmeyi meşru kıldık ki kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanlar üstüne Allah’ın adını ansınlar…”

Okuduğum hadis-i şerifte ise Sevgili Peygamberimiz (s.a.s) şu şekilde buyuruyor: “Âdemoğlu kurban bayramı günü, Allah katında kurban kesmekten daha sempatik bir iş yapmamıştır…”

Aziz Müminler!

Yüce dinimiz İslam’ın en büyük nişanelerinden kabul edilen kurban ibadetini eda etmemize sayılı günler kaldı. Cenâb-ı Hak sıhhat, esenlik ve afiyetle Kurban Bayramı’na ulaşmayı hepimize nasip eylesin.

Kurban, dinen varlıklı sayılan bir Müslüman’ın bayram günlerinde, kurban edilme şartlarını taşıyan hayvanları Allah rızası için kesmesidir. Kurban, Yüce Rabbimizin bizlere bahşettiği sayısız nimetlere karşı şükrümüzün ifadesidir. Allah’a kul olmanın, O’na yaklaşmanın, O’nun emirlerine itaat etmenin gayretidir. Kurban, Allah’a duyduğumuz muhabbetin öteki tüm sevgilerin üstünde bulunduğunun göstergesidir. Dünya hayatında haiz olduğumuz her şeyi Allah yolunda feda edebileceğimizin simgesidir.

Haftanın Cuma Hutbesi: Kurban İbadeti ve Önemi

Kıymetli Müslümanlar!

Kurban ibadeti, bir hayvanı kesmekten, onun etinden istifade etmekten oldukca daha derin anlamlar taşımaktadır. Nitekim Kur’an-ı Kerim’de “Kurbanların ne etleri, ne de kanları Allah’a ulaşır. O’na ulaşacak olan yalnız sizin takvanızdır.” buyrulmaktadır. Bizler, kurban kesmekle takvayı kuşanır; Rabbimizin emrini yerine getirmenin, sevgisine mazhar olmanın, rızasına kavuşmanın huzuruna ereriz. Peygamber Efendimiz (s.a.s)’in sünnetini ihya eder; muhtaç ve mazlumların hanelerine, gönüllerine ve sofralarına muhabbet taşımanın hazzını tadarız. İyiliğin kapısını aralar; yetimlerin, öksüzlerin ve kimsesizlerin dualarında yer almanın mutluluğunu yaşarız.

Değerli Müminler!

Yüce dinimiz İslam’a gore kurban ibadetinde aslolan olan müminin kurbanını kendi kesmesidir. Kurban etlerini ailesi, akrabaları, komşuları ve gerekseme sahipleriyle paylaşmasıdır. Unutmayalım ki, kurban kesmeyip bedelini sadaka olarak vermekle kurban ibadeti yerine getirilmiş olmaz.

Küçükbaş hayvan bir şahıs tarafınca, büyükbaş hayvan ise en fazla yedi kişiye kadar ortaklaşa kesilebilir. Dolayısıyla bir hisseye birden fazla kişinin ortak olması da caiz değildir; değişik kurbanların etlerinin birbirine karıştırılıp hisse sahiplerine verilmesi de caiz değildir. Kurban, et alım satımı benzer biçimde görülmemelidir. Kurban ibadetinin sıhhati açısından bu tür yanlış uygulamalara asla saygınlık edilmemelidir. Bir öteki husus ise; bulunmuş olduğu yerde kurbanını kesme imkânı bulamayanlar yada birden fazla kurban kesmek isteyenler, vekâlet yöntemiyle kurban kestirebilirler.

Yorum ekle