30 Haziran 2024 Resmi Gazete Kararları: Bugün Neler Yayımlandı?

0

Yürütme ve İdare Kısmı

Milletlerarası Sözleşme:

Uluslararası Deniz Seyir Yardımcıları Teşkilatı Sözleşmesi: İlişik beyanla beraber onaylanmasına dair karar (Karar Sayısı: 8687).
Cumhurbaşkanı Kararları:

İthalat Rejimi Kararında Değişiklik: Karar Sayısı: 8688.
İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulaması: Karar Sayısı: 8689.
Azerbaycan Menşeli Ürünler İçin Tarife Kontenjanı: Karar Sayısı: 8690.
İthalat Rejimi Değişiklik Kararı: Karar Sayısı: 8691.
Filistin Menşeli Ürünler İçin Tarife Kontenjanı: Karar Sayısı: 8692.
Filmaşin İthalatında Koruma Önlemi: Karar Sayısı: 8693.

Yönetmelikler:

Fatih Sultan (*30*) Vakıf Üniversitesi Ayasofya Araştırmaları Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılması.
Fatih Sultan (*30*) Vakıf Üniversitesi Çocuk Eğitimi Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılması.
Fatih Sultan (*30*) ve Ayasofya Emek harcamaları Merkezi Yönetmeliği.
Fatih Sultan (*30*) Vakıf Üniversitesi Osmanlı-Malay Dünyası Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılması.
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Ben-Anlatıları Merkezi Yönetmeliği.
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Imtihan Yönetmeliği.

Tebliğler:

Azerbaycan Menşeli Ürünlerin İthalatında Tarife Kontenjanı Tebliği Değişikliği.
Filistin Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Tebliği Değişikliği.
İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2024/8).
İlan Kısmı:

Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları.

Çeşitli İlanlar.
T.C. Merkez Bankası Devlet İç Borçlanma Senetleri Günlük Değerleri.
Resmi Gazete’de piyasaya sürülen tüm bu kararlar ve tebliğler, yürütme ve yönetim bölümünde yer aldı. Daha detaylı data için Resmi Gazete’nin 30 Haziran 2024 tarihindeki sayısını inceleyebilirsiniz.

Leave A Reply

Your email address will not be published.